Rada Rodziców

Przewodnicząca: Joanna Skoczeń
Z-ca przew.: Wioletta Cempa
Skarbnik: Monika Stanek