Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Karol Czenczek

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OPIEKUN: pani Katarzyna Łukasik

SU brał udział w akcjach charytatywnych:

 • zbiórka nakrętek plastikowych dla Pauliny Szkaradek i Kapra Nosala
 • współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Wielogłowach i Stowarzyszeniem dla bezdomnych zwierząt z Nowego Sącza
 • przeprowadzenie kampanii wyborczej kandydatów na przewodniczącego szkoły oraz wyborów dla Samorządu Uczniowskiego – wrzesień 2017
 • zorganizowanie apelu o bezpieczeństwie w domu, szkole, na ulicy dla uczniów – wrzesień 2017 oraz apelu „ Moje bezpieczne wakacje” – czerwiec 2018
 • prowadzenie gazetki informacyjnej SU na szkolnym korytarzu oraz gazetki dotyczącej Praw Dziecka – cały rok
 • udział pocztu sztandarowego w różnorodnych uroczystościach organizowanych na terenie miasta Nowy Sącz oraz naszej szkoły – cały rok
 • sprawowanie opieki nad miejscami Pamięci Narodowej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu,
 • udział w 2 szkoleniach Pocztów Sztandarowych organizowanych przez Hufiec ZHP w Nowym Sączu
 • przeprowadzenie wspólnie z Panią Lucyną Drąg- Ziemiańską konkursu plastycznego „Jestem bezpieczny na drodze” dla uczniów klas 0 –III i IV-VII – październik 2017
 • udział w konkursie plastycznym „Nasze prawa ważna sprawa” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i sądeckiego Rzecznika Praw Dziecka gdzie Pola Michalik uczennica klasy V zdobyła III miejsce,
 • zorganizowanie „Dnia Pluszowego Misia” – listopad 2017
 • zbiórka pluszowych maskotek dla podopiecznych fundacji „Na Ratunek” –listopad 2017,
 • zorganizowanie zabaw andrzejkowej i karnawałowej oraz przeprowadzenie na nich konkursów dla uczniów – listopad, luty,
 • -pomoc w przeprowadzenie mikołajek szkolnych,
 • przeprowadzenie akcji ”Wyślij kartkę zamiast sms-a”, jako alternatywy dla elektronicznej formy komunikowania się,
 • zorganizowanie wspólnie z Panią Lucyną Drąg- Ziemiańską przeglądu Kolęd i Pastorałek– grudzień 2017,
 • zorganizowanie szkolnych walentynek – luty 2018,
 • przeprowadzenie konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowego w trakcie trwania Festynu Rodzinnego – maj 2018,
 • zorganizowanie zawodów i rozgrywek sportowych z okazji „ Dnia Sportu”,
 • pomoc w organizacji Konkursu Piosenki Religijnej i Konkursu Wiedzy Biblijnej –maj 2018
 • zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy w ramach współpracy ze szkolnym Kołem Caritas,
 • udział przedstawiciel SU w konferencji „Doroślej przez życie” organizowanej przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 • zorganizowanie „Strefy kibica” z okazji udziału Polskiej reprezentacji piłki nożnej na Mistrzostwach Świata – czerwiec 2018

Członkowie SU bardzo aktywnie włączali się w wszystkie uroczystości i akcje organizowane na terenie szkoły.
Ponadto SU cały rok prowadził następujące działania wynikające z inicjatywy członków SU:

 • szczęśliwy numerek,
 • dzień bez odpowiedzi i kartkówki w dniu swoich urodzin,
 • weekend bez zadania domowego,
 • Dzień Elegancji.