Zajęcia pozalekcyjne 2018/19

Zajęcia pozalekcyjne to zajęcia dodatkowe odbywające się w naszej szkole, rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz zajęcia wspomagające. Prowadzą je nauczyciele naszej szkoły. Można wybrać coś dla siebie:

 • zajęcia wspomagające pracę ucznia – kl. I – III
 • zajęcia rozwijające z j. angielskiego – kl. III
 • zajęcia wspomagające pracę ucznia – j. polski kl. VII
 • zajęcia wspomagające pracę ucznia – j. angielski kl. IVb
 • zajęcia wspomagające/rozwijające –matematyka kl.Vb
 • zajęcia wspomagające/rozwijające – język polski kl. Va, VIII
 • zajęcia logopedyczno – wspomagające -kl. Ib, IIb
 • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, rytmiczne, chór szkolny)
 • zajęcia rozwijające wiadomości i umiejętności z:

– przyrody kl. IV

– języka polskiego

– języka angielskiego

– geografii

– fizyki

 • Szkolne Koło Caritas
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kl. VI
 • zajęcia logopedyczne
 • Powerowe Aniołki – zespół muzyczny

Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rugby klas młodszych. Szkolna drużyna rugby z sukcesem reprezentuje naszą szkołę na zawodach międzyszkolnych, przywożąc puchary i medale. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!