KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu informuje, że dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych planowane na 21.04. – 23.04.2020r. (egzamin ósmoklasisty ) nie obowiązują.

(D.U. 10 kwietnia 2020r. poz.657  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Skip to content