Lekcja geografii w terenie

W ramach lekcji geografii (klasa VII i VIII) odbyliśmy zajęcia terenowe na terenie szkoły. Wykonywaliśmy opis elementów krajobrazu najbliższej okolicy (elementy ukształtowania powierzchni, roślinność, sposób użytkowania terenu, obiekty hydrologiczne itp.). Badaliśmy również wielkość zanieczyszczenia.
Dużo się działo. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem dokonywali pomiarów i z pewnością nie mogą się doczekać kolejnych zajęć na świeżym powietrzu.

Skip to content