Święto Szkoły i Ślubowanie Pierwszych Klas

12 października 2018 r. odbyło się Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy pw. Św. Jana Chrzciciela, w trakcie której ks. Roman Górowski przybliżył nam sylwetki naszych patronów – Kurierów Sądeckich. Po wspólnej modlitwie przeszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pani dyrektor Renata Czop przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie przybyłych gości: Marię Stramkę- Rybę – żonę Romana Stramki, Halinę Wiśniowską – inspektora Wydziału Edukacji w Nowym Sączu, porucznika Władysława Gomółkę (prezesa Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych Koło Miejskie w Nowym Sączu), Zdzisława Stanka – budowniczego i przyjaciela naszej szkoły, Konstantego Legutko (radnego dzielnicy Poręba Mała), Błażeja Targosza – przewodniczącego zarządu osiedla Poręba Mała oraz Radę Rodziców.

Po powitaniu odbył się Apel Poległych prowadzony przez uczniów klas starszych. Następnie przedstawiciele każdej klasy udali się przed budynek szkoły, aby złożyć pod obeliskiem Kurierów Sądeckich znicze oraz wiązanki kwiatów. Zebrani w sali gimnastycznej wysłuchali w tym czasie pieśni „Niepokorna niepodległa” wykonanej przez Angelikę Król -uczennicę klasy VII.

Część artystyczną naszego spotkania rozpoczęli uczniowie klasy I a i I b, którzy pod przewodnictwem swoich wychowawczyń: pani Beaty Kuśmierkiewicz i pani Eweliny Platy dumnie wkroczyli na scenę, aby przedstawić swój występ. Wierszykami i piosenkami udowodnili, że mogą wejść do uczniowskiego grona. Po programie nagrodzonym gromkimi brawami złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Uśmiechnięci przyjęli życzenia, które złożyła im pani dyrektor, pani Halina Wiśniowska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Do życzeń dołączyli się uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią panią Haliną Górecką, którzy wręczyli pierwszakom drobne upominki.

Zebrani uczniowie oraz goście udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Po nim odbył się ostatni punkt programu, czyli Szkolny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, w czasie którego przez uczniowie klas V- VIII przygotowani przez panie: Lucynę Drąg- Ziemiańską, Kingę Krzyżak i Katarzynę Gryzło zaprezentowali wzruszające utwory muzyczne i poetyckie nawiązujące do patriotycznego charakteru Święta Szkoły.

Skip to content