Termomodernizacja budynku szkoły

Dzięki wieloletnim staraniom Pani Dyrektor naszej szkoły Renaty Czop i Miasta Nowego Sącza oraz dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych”, na terenie szkolnym zostały rozpoczęte prace związane z termomodernizacją budynku głównego szkoły.

Bardzo cieszymy się, że w końcu nasza szkoła będzie  pięknie  prezentowała się także z zewnątrz. Wnętrze budynku to nowoczesny wystrój, o który podczas 5-letniej kadencji zabiegała Pani Dyrektor  Renata Czop. Niemal wszystkie prace związane z modernizacją wnętrza szkoły (gruntowny remont pokoju nauczycielskiego, adaptacja 3 sal na sale lekcyjne, malowanie korytarzy i sal, wymiana stolarki drzwiowej, doposażenie placu zabaw dzięki wygranej w budżecie obywatelskim, doposażenie sal w monitory multimedialne, okablowanie internetowe całej szkoły, doposażenie biblioteki i… wiele by jeszcze można przytaczać przykładów) zostały wykonane z racjonalnie wygospodarowanych środków budżetowych przeznaczonych na szkołę.

Jesteśmy dumni z tak pięknej szkoły, a pochwalić się także możemy efektami dydaktycznymi. Wyniki egzaminów klas ósmych z roku na rok są coraz lepsze! Także i w tym roku!

W związku prowadzonymi pracami remontowymi prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa, szczególnej ostrożności. Kierowców prosimy o pozostawianie samochodów poza terenem szkoły.

Skip to content