Sprzątamy dla Polski

Nasza szkoła w dniu 04.10.2022r. przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątamy dla Polski”. Wyruszyliśmy rano spod szkoły, wszyscy uczniowie uzbrojeni w worki na śmieci i rękawiczki. Najpierw poszła pierwsza grupa czyli uczniowie klasy IVa.  Zbierali śmieci wzdłuż drogi ( trasa 1). Następnie wyruszyła grupa druga czyli uczniowie klasy IVb wzdłuż drogi i na pobliską górę (trasa 2) gdzie w skupisku krzewów znaleźli dzikie wysypisko. Grupa trzecia czyli uczniowie klasy IIIa  poszli wzdłuż drogi w pobliżu szkoły ( trasa 3) i ostatnia grupa czwarta – uczniowie klasy IIIb poszli trasą nr 4 czyli posprzątali teren wokół szkoły. Każda grupa wracała pod szkołę z workami pełnymi śmieci i składała je pod szkolnym śmietnikiem.                                                                                                                
Akcja miała pokazać zarówno uczniom jak i mieszkańcom osiedla , że nadal ,niestety istnieją „dzikie” wysypiska śmieci i nie wszyscy mieszkańcy szanują przyrodę – pola , lasy , łąki czy nawet przydrożne rowy czyli miejsca , w których rosną rośliny dostarczające nam m.in tlen, stanowiące także miejsce życia wielu zwierząt. Poza tym zaśmiecanie tych miejsc szpeci walory estetyczne osiedla. Dbajmy więc o nasze najbliższe otoczenie by lepiej nam się żyło

Skip to content