Grono Pedagogiczne

 1. mgr inż. Dariusz Młynarczyk – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
 2. mgr Justyna Wink – wicedyrektor, nauczyciel matematyki, informatyki i techniki
 3. mgr Klaudia Cisowska – nauczyciel wf, języka angielskiego
 4. mgr Klaudia Dąbrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , języka angielskiego
 5. mgr Judyta Deker – Reszkiewicz – nauczyciel języka angielskiego
 6. mgr Lucyna Drąg – Ziemiańska – nauczyciel muzyki i plastyki
 7. mgr Piotr Górecki – nauczyciel wf
 8. mgr Katarzyna Gryzło – nauczyciel języka polskiego
 9. mgr Janusz Kikla – nauczyciel informatyki
 10. mgr Monika Kłap – nauczyciel techniki, języka niemieckiego
 11. mgr Karolina Korzystka – nauczyciel chemii
 12. mgr Kinga Krzyżak – nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
 13. mgr Aleksandra Leszczyńska – Płonka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 14. mgr Katarzyna Łukasik – nauczyciel języka angielskiego
 15. mgr Anna Macheta – Baran – psycholog
 16. mgr Adam Maciaś – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 17. mgr Łukasz Matuszyk – katecheta
 18. mgr Paulina Mazur – nauczyciel historii, pedagog specjalny
 19. mgr Janusz Michalik – katecheta
 20. mgr Sylwia Michalik – nauczyciel fizyki, geografii i matematyki
 21. mgr Natalia Nieć – Sarota – nauczyciel matematyki
 22. mgr Magdalena Niemiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 23. mgr Kinga Nowogórska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy
 24. mgr Grażyna Pawłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 25. mgr Ewelina Plata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 26. mgr Kinga Polek – nauczyciel matematyki, informatyki
 27. mgr Monika Rzeźnik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 28. mgr Katarzyna Sikorska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
 29. mgr Sylwia Skwirczyńska – Żak – nauczyciel przyrody, biologii, bibliotekarz
 30. mgr Angelika Kotwica– nauczyciel wychowania przedszkolnego
 31. mgr Marta Dąbrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 32. mgr Urszula Wyczesany – nauczyciel geografii
 33. mgr Faustyna Świerk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 34. mgr Jolanta Kwiatkowska – pedagog specjalny
Skip to content