Grono Pedagogiczne

 1. mgr Renata Czop – dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
 2. mgr Justyna Wink – wicedyrektor, nauczyciel matematyki i informatyki
 3. mgr Kazimierz Bednarek – nauczyciel wf
 4. mgr Klaudia Cisowska – nauczyciel wf, języka angielskiego
 5. mgr Klaudia Dąbrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 6. mgr Judyta Deker – Reszkiewicz – nauczyciel języka angielskiego
 7. mgr Lucyna Drąg – Ziemiańska – nauczyciel muzyki i plastyki
 8. mgr Agnieszka Gębska – nauczyciel języka niemieckiego
 9. mgr Halina Górecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. mgr Piotr Górecki – nauczyciel wf
 11. mgr Katarzyna Gryzło – nauczyciel języka polskiego
 12. mgr Agata Janik – nauczyciel matematyki
 13. mgr Janusz Kikla – nauczyciel informatyki
 14. mgr Monika Kłap – nauczyciel techniki, języka niemieckiego
 15. mgr Karolina Korzystka – nauczyciel chemii
 16. mgr Angelika Krawczyk – nauczyciel języka polskiego
 17. mgr Kinga Krzyżak – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 18. mgr Beata Kuśmierkiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 19. mgr Aleksandra Leszczyńska – Płonka – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 20. mgr Katarzyna Łukasik – nauczyciel języka angielskiego
 21. mgr Adam Maciaś – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 22. mgr Łukasz Matuszyk – katecheta
 23. mgr Paulina Mazur – nauczyciel historii i wos, wychowawca świetlicy
 24. mgr Janusz Michalik – katecheta
 25. mgr Sylwia Michalik – nauczyciel fizyki, geografii
 26. mgr Urszula Mleczko – nauczyciel geografii, fizyki
 27. mgr Ewa Młynarczyk – doradztwo zawodowe
 28. mgr Natalia Nieć – Sarota – nauczyciel matematyki
 29. mgr Magdalena Niemiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż
 30. mgr Katarzyna Nowakowska – wychowawca świetlicy
 31. mgr Kinga Nowogórska – nauczyciel języka angielskiego
 32. mgr Grażyna Pawłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 33. mgr Ewelina Plata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 34. mgr Kinga Polek – nauczyciel matematyki i informatyki
 35. mgr Monika Rzeźnik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 36. mgr Katarzyna Sikorska – pedagog, wychowawca świetlicy
 37. mgr Sylwia Skwirczyńska – Żak – nauczyciel przyrody, biologii, bibliotekarz
 38. mgr Faustyna Świerk – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 39. mgr Kinga Wiktor – nauczyciel chemii
Skip to content