O szkole

Nasza szkoła została powołana do życia ponad 100 lat temu. Już od wieku służy społeczności osiedla Poręba Mała, nie tylko ucząc i wychowując młodzież, ale i zachowując i kultywując lokalne tradycje. Jest miejscem kulturalno-twórczym środowiska lokalnego, przykładem współpracy z rodziną, samorządem osiedlowym, wzorem jak dobrze i mądrze żyć oraz pracować dla siebie i innych.

Kształcimy i wychowujemy młodzież w duchu wartości patriotycznych
i chrześcijańskich. Uczymy wyzwalającymi aktywność metodami, rzetelnie przygotowując uczniów do dalszych etapów nauczania, a jednocześnie rozwijając ich zdolności, pasje i zainteresowania.  Stwarzamy miłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu, a także fizycznemu uczniów. Naszym atutem jest położenie szkoły w pobliżu gór i lasów, co stwarza niepowtarzalny klimat i możliwości do nauki, rekreacji oraz uprawiania sportów.

Wychowujemy młodzież na prawych obywateli, którzy szanują swą małą i dużą ojczyznę. Jesteśmy kuźnią myśli twórczych, szkołą wierną tradycji polskiej, lokalnej, rodzinnej. Nasze działania spotykają się z uznaniem ze strony rodziców, środowiska lokalnego oraz władz samorządowych i oświatowych.

Skip to content