Świetlica

Świetlica jest integralną częścią naszej szkoły i zdecydowanie jednym z wielu jej atutów. Uczniowie mogą miło i przyjemnie spędzić tu czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. 

Świetlica jest czynna w godzinach: 

poniedziałek-piątek 6.20-16.20

Wykwalifikowani wychowawcy czuwają nad wypełnianiem celów
i zadań szkoły. Realizują je według własnego, rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć, zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły na początku każdego roku szkolnego. W świetlicy obowiązuje odrębny regulamin przedstawiany dzieciom na początku roku szkolnego
i wdrażany przez cały rok.

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu to doskonale wyposażona i wciąż urządzana sala przeznaczona do nauki, zajęć tematycznych, a także relaksu, zabawy i odpoczynku. Uczniowie uczestniczą w dekorowaniu sali poprzez ekspozycję własnych prac na tablicach ściennych, które zawsze odpowiadają bieżącym wydarzeniom, np. zmianom pór roku, nadchodzącym świętom.

 W świetlicy odbywają są regularne zajęcia tematyczne, prowadzone różnorodnymi metodami, dostosowanymi do potrzeb i umiejętności uczniów. Są to zajęcia umysłowe, rozszerzające i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno – techniczne, muzyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia o tematyce profilaktyczno – wychowawczej, rekreacyjno – ruchowe itp.

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy bardzo chętnie odrabiają zadania domowe,
a także uczą się. Mogą wówczas liczyć na pomoc wychowawców lub starszych kolegów i koleżanek. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki.

 

Stale prowadzone są pogadanki na temat kultury zachowania, a także bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć na boisku szkolnym i placu zabaw, spożywania posiłków oraz w okresie dłuższych przerw w nauce (np. ferii zimowych, wakacji letnich). Podejmuje się również działania eliminujące negatywne zachowania i wzmacniające pozytywne postawy.

Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.

Skip to content