Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Aneta Wojtunik
Z-ca przew.: Rafał Knieć
Skarbnik: Urszula Kotarba

Sekretarz: Andrzej Knop-Skoczeń

Skip to content