Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice,

przypominamy, że zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich, dzieci zamieszkałych w obwodzie trwają do 31 maja 2024r.

Natomiast rekrutacja do przedszkola kończy się 29 marca 2024r.

Informacje dodatkowe:

  • Zapisów można dokonywać również zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego podanymi w załączniku.
  • Na dokumentach rekrutacyjnych wymagane są podpisy obojga rodziców.
  • Powyższe terminy dotyczą zapisów do oddziałów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie Nowego Sącza oraz do klas I dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich
  • Dzieci przedszkolne nie mogą korzystać z opieki świetlicowej.
  • Oddział przedszkolny pracuje 5 godzin.

Grupa pierwsza – sześciolatki godz. 6.50-11.50

Grupa druga ( młodsza lub mieszana czyli 6,5,4,3 latki) – godz. 12.00- 17.00

W przypadku braku miejsca w grupie pierwszej, dziecko 6 letnie może realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w grupie drugiej.

  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci 6,5,4,3 – letnie ( ur. w latach 2018, 2019, 2020, 2021)
  • Od 27.02.2024 r. od godz. 12.00 na stronie szkoły oraz w sekretariacie będą do pobrania dokumenty niezbędne do rekrutacji.
Skip to content