Oferta edukacyjna

Nasza szkoła posiada:

 • wyspecjalizowaną i ciągle dokształcająca się kadrę pedagogiczną,
 • świetlicę szkolną z ciekawym programem zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, działającą w godzinach 6.20 – 16.20.
 • nowoczesną pracownię komputerową,
 • bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i czytelnią multimedialną,
 • sprzęt szkolny i pomoce naukowe dostosowane do potrzeb i rozwoju dziecka,
 • sklepik szkolny,
 • dużą salę gimnastyczną oraz boiska sportowe.

Szkoła zapewnia:

 • miłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce, zabawie, rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów,
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: językowych, informatycznych, muzycznych, rytmicznych, teatralnych, plastycznych, sportowych,
 • aktywizujące metody nauczania wyzwalające twórczość dziecka,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • pomoc w nauce uczniom napotykającym na trudności,
 • promowanie uczniów zdolnych poprzez rozwijanie ich zdolności i zainteresowań oraz przygotowanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • miłą i owocną współpracę z rodzicami,
 • wpisane w szkolną tradycję imprezy i uroczystości takie jak:

–  Święto Szkoły,
–  Ślubowanie klas pierwszych (pasowanie na ucznia),
–  Zabawa andrzejkowa,
–  Spotkanie z Mikołajem,
–  Kiermasz świąteczny,
–  Wigilie klasowe,
–  zabawa karnawałowa,
– poczta walentynkowa,
–  Dzień Seniora połączony z jasełkami,
–  Obchody pierwszego dnia wiosny,
–  Dzień Rodziny czyli Wielka Majówka,
–  Dzień Dziecka

 • wychowanie w duchu poszanowania podstawowych wartości humanistycznych, etycznych, moralnych i patriotycznych.
Skip to content