Witamy w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

Naszym atutem jest położenie szkoły w pobliżu gór i lasów, co stwarza niepowtarzalny klimat i możliwości do nauki, rekreacji oraz uprawiania sportów.

Kształcimy i wychowujemy młodzież w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Jesteśmy szkołą wierną tradycji polskiej, lokalnej, rodzinnej.

Stwarzamy miłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu, a także fizycznemu uczniów.

W świetlicy zapewniamy opiekę uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym, miłym otoczeniu.

Uczymy wyzwalającymi aktywność metodami, rzetelnie przygotowując uczniów do dalszych etapów nauczania, a jednocześnie rozwijając ich zdolności, pasje i zainteresowania.

Skip to content