Ćwiczenia terenowe z geografii

W ramach lekcji geografii (klasa VII i VIII) odbyliśmy zajęcia terenowe na terenie szkoły. Wykonywaliśmy opis elementów krajobrazu najbliższej okolicy (elementy ukształtowania powierzchni, roślinność, sposób użytkowania terenu, obiekty hydrologiczne itp.), odczytywaliśmy pH gleby wykorzystując kwasomierz glebowy. Ponadto za pomocą wiatromierza elektrycznego dokonywaliśmy pomiaru prędkości wiatru oraz mierzyliśmy temperaturę za pomocą miernika wielofunkcyjnego.

 

Skip to content