Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania z tym związane rozpoczęliśmy jeszcze przed feriami, kiedy to zaprosiliśmy do szkoły pracownika Policji panią Barbarę Przychocką –Serafin, która przeprowadziła ciekawą prelekcję dla uczniów klas IV-V na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie mogli zadawać pytania i sami dzielić się swoim doświadczeniem w korzystaniu z siei. Pani Policjantka zostawiła wartościowe ulotki i materiały edukacyjne, które będzie można wykorzystać w dalszej pracy z dziećmi.

Temat bezpieczeństwa w sieci jest często poruszany wśród naszych uczniów. Chcemy zwrócić uwagę dzieci na treści zamieszczane przez nich w Internecie, czy zdjęcia, które publikują. Pogadanki o tej tematyce są konieczne, by skutecznie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga to współpracy ze specjalistami (Policja) jak i uważnego kontaktu rodzica z dzieckiem, czy nauczycielem.

Przy okazji wizyty pracownika Policji w naszej szkole zorganizowaliśmy także prelekcję dla uczniów klas VI-VIII na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodzież była bardzo zaciekawiona poruszanymi treściami, a uczniowie klasy VIII zostali na krótką rozmowę i dopytywali o charakterystykę pracy Policjanta.

Skip to content