Każdy z nas jest wyjątkowy.

W dniu 12 grudnia 2019 r. uczniowie klas I- III wzięli udział w przedstawieniu Teatru Edukacyjnego pt.: „ Każdy z nas jest wyjątkowy – lekcja tolerancji”. Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali odgrywane scenki, a także mogli wziąć czynny udział w przedstawieniu. Występ dotyczył m.in. tolerancji w aspekcie niepełnosprawności, ubóstwa czy odmiennego wyglądu. Dzięki formie przekazu uczniowie mieli okazję wczuć się w sytuację innych, rozwijając przy tym empatię i ucząc się akceptacji w stosunku do drugiego człowieka.

Skip to content