„Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych– Grant 3”.

Nasza szkoła się przystąpiła do projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II.  Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych– Grant 3”.

W ramach Grantu, na terenie szkoły, realizowane są w klasach IV-VIII zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i angielskiego, zaś w klasach II-III z edukacji matematyczno-przyrodniczej. Na zajęcia zostali zrekrutowani uczniowie na podstawie opinii nauczycieli przedmiotów, z których odbywają się zajęcia.

20 uczniów, zrekrutowanych przez panią Lucynę Drąg-Ziemiańską i panią Kingę Krzyżak bierze udział w zajęciach rozwijających umiejętności uniwersalne realizowane poprzez odgrywanie ról w ramach koła zainteresowań.

Wszystkie klasy 4-8 zostaną objęte w ramach Grantu zajęciami wspomagającymi psychologicznie uczniów. Zajęcia te mają na celu nadrobić braki edukacyjne, wspomóc umiejętności pracy zespołowej i umiejętności rozwiązywania problemów.

Skip to content