Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Szkoła Podstawowa nr 17 w Nowym Sączu bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.

Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.

Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka byty przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także nasza szkoła.  W piątek 19 listopada uczniowie wszystkich klas przyszli ubrani na niebiesko, zapoznali się z gazetką przygotowaną przez koordynatora projektu i ustawioną przed wejściem do szkoły, aby zarówno uczniowie jak i rodzicie mieli możliwość zapoznania się z informacjami na niej umieszczonymi. W tygodniu od 22- 26 listopada wszystkie klasy będą miały przeprowadzone godziny wychowawcze i obejrzą prezentacje multimedialną  na temat „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF” . Uczniowie klasy 7 podarowali najmłodszym dzieciom w szkole kl. „0” niebieskie baloniki, symbol jakże ważnego dla nich dnia 20 listopada. Tak, aby każde dziecko naszej społeczności, także to najmniejsze wiedziało jakie ma prawa.

Skip to content