Model formy krasowej!

W ramach lekcji geografii chętni uczniowie klasy 5 wykonali dowolną techniką model jaskini krasowej. Model pokazuje wnętrze jaskini krasowej gdzie możemy zobaczyć poszczególne formy krasu oraz nacieki. Z dużą dokładnością zaznaczone zostały stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty.

Skip to content