„Nie pal przy mnie, proszę”!!!

W naszej szkole w klasach I-III został zrealizowany program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. Celem głównym programu było promowanie i upowszechnienie wśród uczniów zasad zdrowego stylu życia – bez papierosów, uwrażliwienie na temat biernego palenia tytoniu oraz kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Program edukacyjny był skierowany do młodych osób, ponieważ osobowość dziecka i jego postawa kształtuje się w tym wieku i dlatego warto właśnie wtedy pozytywnie na nie oddziaływać. Co więcej, dziecko ma bardzo duży wpływ na swoje otoczenie, mimo że może się wydawać, iż jest inaczej.

Na zajęciach edukacyjnych uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o tematyce antynikotynowej, przeprowadzono pogadankę oraz zajęcia plastyczne.  Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, realizowany w szkole był przez panią Ewelinę Plata oraz panią Beatę Kuśmierkiewicz z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Na zakończenie projektu został zorganizowany konkurs między klasowy na wykonanie plakatu pt.; „Nie pal przy mnie, proszę”.

Skip to content