Odchudzamy plecaki

W ostatnich tygodniach w naszej szkole przeprowadzono akcję „Odchudzamy plecaki”. Akcja skierowana była do wszystkich uczniów i obejmowała zagadnienia dotyczące zawartości plecaków, pakowania książek i przyborów szkolnych oraz poprawnego sposobu noszenia plecaków. Celem akcji było również uświadomienie dzieciom i młodzieży skutków zdrowotnych wynikających z niewłaściwego noszenia plecaków i tornistrów.

W trakcie zajęć i pogadanek poruszane były tematy dotyczące noszenia do szkoły zbędnych przedmiotów: telefonów, głośników, zabawek, pamiątek, kilku piórników czy pustych opakowań po jedzeniu i piciu. Młodsze dzieci miały ważone plecaki i mogły same ozdobić plany lekcji, które powinny umieścić w swoich domach w widocznym miejscu.

Analizując z uczniami zawartość plecaków można stwierdzić, że najczęstszym błędem jest niezwrócenie uwagi na plan lekcji i noszenie niepotrzebnych w danym dniu książek. Dość często dzieci (zwłaszcza klasy I-IV) noszą dwa a nawet trzy piórniki co wpływa na ciężar dźwiganego plecaka. Wśród uczniów klas starszych zauważalna jest moda na noszenie worko plecaków, które nie są przeznaczone do noszenia książek: nie mają usztywnionej ścianki przylegającej do pleców, a szelki są zbyt ciężkie. Wielu uczniów nosi plecak na jednym ramieniu, a znaczna część uczniów nie reguluje długości szelek plecaków co powoduje nierównomierne rozmieszczenie ciężaru. Nie sprzyja to kształtowaniu się prawidłowej postawy ciała.

Skip to content