XXIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ I PIOSENKI RELIGIJNEJ POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA LUDOMIRA HANDZLA

13.05.2021 r. nasza szkoła była organizatorem XXIV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej
i Piosenki Religijnej. W tym roku odbył się on pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do pracy nad poznaniem bogactwa i głębi Pisma Świętego (Ewangelii św. Łukasza) oraz popularyzacja wśród młodzieży piosenki religijnej, która mogłaby towarzyszyć w trakcie różnych uroczystości rodzinnych, szkolnych i kościelnych.

 

Po wysłuchaniu nagrań on-line, komisja artystyczna w składzie: p. Jadwiga Adamczyk z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, p. Bartosz Życzyński z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu oraz p. Józef Bartusiak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

KATEGORIA- ZESPÓŁ MUZYCZNY  (MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ)

I MIEJSCE  – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

II MIEJSCE ex aequo  – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu

III MIEJSCE – nie przyznano

KATEGORIA –SOLIŚCI (MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ)

I MIEJSCE –Zuzanna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu, Paulina Foszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu, Dominika Pobocha ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu.

II MIEJSCE – Katarzyna Górska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu), Aleksandra Chruślicka ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu.

III MIEJSCE – Bronisław Skrzypiec ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu.

WYRÓŻNIENIA– Zuzanna Musiał ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu oraz Marlena Kowalik ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Do Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej przystąpiło 11 sądeckich szkół.

Po podliczeniu punktów, komisja w składzie: ks. Janusz Michalik – proboszcz z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu, s. Barbara Smoła z Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu i p. Katarzyna Łukasik nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu przyznała następujące lokaty:

I MIEJSCE – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu).

II MIEJSCE –Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu.

III MIEJSCE – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nowym Sączu (Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Sączu).

O TERMINIE ROZDANIA DYPLOMÓW i  NAGRÓD POINFORMUJEMY PAŃSTWA  W OSOBNEJ WIADOMOŚCI.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!

Skip to content